Ettevõte Thara

Thara töötab välja jätkusuutlikke lahendusi inimeste põhivajaduste katmiseks parimal võimalikul viisil, kombineerides traditsioone moodsaga.

Meie ülesanne

Pakkuda klientidele võimalikult jätkusuutlikult valmistatud ja kvaliteetseid tooteid ja teenuseid, et Tharas oleks tagatud jätkusuutlikult kõik kvaliteetseks eluks vajalik. 

 

Tharas keskendutakse toodete ja teenustega keksimisel eelkõige ülaltoodud kvaliteetse elu personaalvajaduste ringi rahuldamisele, kus seni on välja arendatud lõbusa ja lollikindla Päikesetraktori ning Tara elulõime laagri konseptsioon, mis edendab Eesti keskkonnaharidust, -kultuuri ja rahvatervist, pakkudes läbi kohaliku koostöö tasakaalustatud ja kõrgekvaliteedilist teenuste paketti, mida suudetakse klientidele pakkuda väga konkurentsivõimelise hinnaga. 

Meie väärtused

Maa on meie kodu ja me peame seda hoidma. Kasumi teenimise soov ei saa olla õigustuseks keskkonna hävitamisele, kuid jätkusuutlikult läbi mõeldud ärimudel peaks olema kõigile kasulik, kuni sellest saadud tulud investeeritakse samuti jätkusuutlikult.

Kunagi eestlased teadsid, et inimeste pattude eest võib taevasest Tarast langeda Kali, kes on armuliseim kõigist jumalaist. Tema kallistusele võime kõik kindlad olla, kuid Ta võib tappa kõik armuta, nagu seda tunnistab Põhjala Tharapitha, Kaali järv. Ainult Tara tarkusega on ehk võimalik Kalilt aega juurde võtta.  

“Loome äkki koos maailma parima Thara?”

Teet Randma, Thara asutaja, omanik ja juhataja